Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi

Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; Aku meninggalkan dunia pula dan

Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh

Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup

Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya.

Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: ā€Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat

Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan

Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak