Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.

Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang

Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak; Ia akan memunculkan kebenaranmu

Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa

Dan inilah berita, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu:

Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.

Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam

Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka

Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil

Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.